پالت های ثابت
توضيح محصول:

پالتهای استاندارد: ( عمومی ) GENERAL BOX PALLET

پالت استاندارد به پالتی گفته می شود که درون آن جهت قرارگيری قطعه هيچ تکيه گاه يا مقر دائمی وجود نداشته و از يک کف و چهار ديوار فلزی ساده تشکيل شده باشد ، اين پالتها براي قطعاتي خاص طراحي نمي شوند ولي داراي ابعاد مشخص و استانداردي هستند كه براي قطعات مختلف به كار مي روند.
در هر شرکت سعي مي گردد، اين نوع پالتها با توجه به صنعت مربوطه و شرايط حاکم بر فعاليت آن، در چند نوع محدود يکسان سازی گردند.
پالتهای استاندارد را مي توان به دو صورت تاشو و يا ساده تقسيم بندی نمود. اولويت ساخت با پالتهای استاندارد تاشو مي باشد، اين پالتها در حالت خالی قابليت جمع شدن را داشته و انبارش و حمل و نقل آنها، فضای کمتری نياز دارد.

ابعاد

ابعاد پالتهاي استاندارد بسته به نوع استاندارد مورد استفاده ، ثابت بوده و غير قابل تغيير مي باشند.
ابعاد پالتهای استانداردسایپا و ایران خودرو به صورت زير می باشند.

کد پالت

رنگ

نوع

*ابعاد(mm)

ارتفاع

عرض

طول

حداکثر وزن مجاز محموله

GP1

سبز

جعبه پالت

خارجی

1070

1200

2200

1730 kg

GP1F

داخلی

750

1160

2160

GP2F

نقره اي

جعبه پالت

خارجی

1070

1100

1710

1500 kg

GP2F

نقره اي

جعبه پالت

داخلی

750

1060

1670

1500 kg

GP3

كرم

جعبه پالت

خارجی

612

1100

1510

1000 kg

GP3

كرم

جعبه پالت

داخلی

300

1030

1530

1000 kg

GP4

نارنجی

جعبه پالت

خارجی

1070

1100

1510

1300 kg

GP4

نارنجی

جعبه پالت

داخلی

750

1060

1470

1300 kg

GP4F

نارنجی

جعبه پالت

خارجی

1070

1100

1510

1300 kg

GP4F

نارنجی

جعبه پالت

داخلی

750

1060

1470

1300 kg

GP5

آبی

جعبه پالت

خارجی

765

1080

1200

835 kg

GP5

آبی

جعبه پالت

داخلی

450

1010

1130

835 kg

GP7

زرد

جعبه پالت

خارجی

690

700

800

522 kg

GP7

زرد

جعبه پالت

داخلی

400

637

737

522 kg

GP8

آبی سير

جعبه پالت

خارجی

1070

1080

1200

820 kg

GP8

آبی سير

جعبه پالت

داخلی

750

1035

1160

820 kg

* ابعاد داخلی پالت نشان دهنده فاصله ديواره های جانبی پالت می باشد. با توجه به نوع قطعه يا قرارگيری کارتن ها درون پالت بايد فضای اشغال شده توسط ستون های اصلی پالت از فضای مفيد داخلی پالت کسر شود.

شكل و فرم

شكل و فرم پالتهاي استاندارد بر حسب نوع استاندارد مورد استفاده ، مانند ابعاد پالت ثابت مي باشد.

کد پالت

رنگ پالت

طرح شماتيک

کد پالت

رنگ پالت

طرح شماتيک

GP1

سبز

GP3

كرم

GP1F

سبز

GP4

نارنجی

GP2F

نقره اي

GP4F

نارنجی

GP5

آبی

GP8

آبی سير

GP7

زرد

GP8F

آبی سير

جدول رنگ پالت هاي استاندارد بر اساس شيد رنگ شركت" SAMAN "

كد

GP1

GP1F

GP2F

GP3

GP4

GP4F

GP5

GP7

GP8

GP8F

ارتفاع متغيير

رنگ

سبز

سبز

نقره اي

كرم

نارنجي

نارنجي

آبي

زرد

آبي سير

آبي سير

كرم

RAL

6017

60

-

1015

2008

2008

5012

1016

5005

5005

1015

مقاومت مصالح

مقاومت پالت نيز بايد به گونه اي باشد كه استهلاك پالت در شرايط متعارف حداقل و طول عمر پالت حداكثر باشد .زيرا ضربات احتمالي مانند وازگون كردن پالتها در هنگام حمل ونقل ، قرار دادن پالتهاي نا همسان درداخل يكديگر و برخوردهاي احتمالي ليفتراكها با پالتها موجب كاهش طول عمر پالتها مي گردد.و همچنين براي طول عمر بيشتر پالتها ، در آنها از جوشهاي با عمق نفوذ مناسب و يكدست استفاده گردد.

 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید